Để tạo hóa đơn điều chỉnh trên hệ thống, khách hàng làm theo các bước sau:

  1. Khách hàng xuất lại tờ hóa đơn mới (hóa đơn phải được ký) theo cách vào menu “Quản lý hóa đơn” chọn “Tạo hóa đơn”. Hoặc khách hàng có thể tạo nhanh hóa đơn bằng cách nhấp vào biểu tượng  ngay cuối dòng hóa đơn cần điều chỉnh để lấy các thông tin cần thiết qua hóa đơn mới một cách tự động, sau đó người dùng cập nhật thông tin điều chỉnh, lưu và ký hóa đơn.
  2. Vào “DS điều chỉnh HĐ” chọn nút “Thêm mới”

3. Công ty chọn hóa đơn cần điều chỉnh và hóa đơn điều chỉnh, sau đó nhấn phím “Lưu lại”.

4. Công ty duyệt điều chỉnh hóa đơn ở màn hình tìm kiếm danh sách điều chỉnh, cách nhấp vào biểu tượng cây bút. 

5. Khách hàng nhập lý lo điều chỉnh. Nếu sai thông tin (thông tin công ty, thông tin hàng hóa…) khách hàng làm biên bản điều chỉnh có chữ ký của 2 bên, scan và upload lên hệ thống thông qua phím “Choose file” trong cửa sổ.

 

6.Sau khi nhập đầy đủ thông tin, khách hàng chọn phím “Duyệt điều chỉnh” để hoàn tất nghiệp vụ điều chỉnh hóa đơn. Lưu ý: Sau khi duyệt KHÔNG THỂ chỉnh sửa mà chỉ có thể xem qua biểu tượng mắt  .

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VI NA
41A Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Quận 1, TP HCM
Tòa Nhà AC, 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Kinh doanh: 0923 274747
Hỗ trợ kỹ thuật: 19006276
Email: info@smartvas.vn

© 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VI NA

Ngay sau khi nhận được thông tin đăng ký, chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với bạn để cung cấp tài khoản, Không cài đặt, không rủi ro

Họ và tên

Điện thoại

Email

Mã số thuế

Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin
Nhân viên hỗ trợ của chúng tôi sẽ liên hệ lại
Trong 1 giờ làm việc
×