Ở màn hình tạo hóa đơn, có hai phần chính.

Thông tin người mua

 1. Nhập thông tin mã số thuế bấm tìm hoặc tên công ty. Hệ thống sẽ load thông tin từ trong danh sách khách hàng của công ty hoặc thông tin trên cơ quan thuế
 2. Xuất khách hàng lẻ: chỉ cần nhập Tên khách hàng.
 3. Thông tin khác liên quan đến người mua
 4. Hệ thống cho phép xuất hóa đơn ngoại tệ (nếu sử dụng ngoại tệ khác USD, vui lòng liên hệ đại lý để được cấu hình).
 5. Số hóa đơn và ngày xuất hóa đơn không được chỉnh sửa. Ngày và số hóa đơn tự động cập nhật.

Thông tin hàng hóa

 1. Ở phần nhập sản phẩm, công ty có thể dùng gợi nhớ của hệ thống từ danh sách sản phẩm, hoặc nhập theo tùy ý công ty (đơn vị tính, số lượng, đơn giá có thể tùy chỉnh).
 2. Mục chiết khấu được chọn sẽ được tính giá trị âm, nhưng khi thể hiện ra hóa đơn thì vẫn ghi số dương.
 3. Mục giảm được chọn sẽ được tính giá trị âm, nhưng khi thể hiện ra hóa đơn thì vẫn ghi số dương. Dùng trong hóa đơn điều chỉnh giảm.
 4. Số lượng và đơn giá có thể nhập số lẻ.
 5. Thuế VAT: có nhiều loại thuế suất để lựa chọn.
 6. Công ty có thể tùy chỉnh được những mục sau: Cộng tiền dịch vụ, Tiền thuế, Tổng tiền, Số tiền bằng chữ.
 7. Sau khi nhập đầy đủ các thông tin về hàng hóa, Chọn “Cập nhật” để cập nhật hàng hóa xuất. Chọn “thêm” để nhập thêm hàng xuất. Sau cùng chọn “Lưu lại” để hoàn thành hóa đơn.

Sau khi lưu xong hóa đơn, công ty có thể sửa lại các nội dung sau:

 1. Nội dung hóa đơn
 2. Gửi mail cho khách hàng (trước hoặc sau khi ký)
 3. Duyệt ký
 4. Xem trước hóa đơn

Lưu ý:

Hóa đơn sau khi duyệt ký sẽ tự động sinh số hóa đơn và lấy ngày tại thời điểm ký hóa đơn.

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VI NA
41A Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Quận 1, TP HCM
Tòa Nhà AC, 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Kinh doanh: 0923 274747
Hỗ trợ kỹ thuật: 19006276
Email: info@smartvas.vn

© 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VI NA

Ngay sau khi nhận được thông tin đăng ký, chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với bạn để cung cấp tài khoản, Không cài đặt, không rủi ro

Họ và tên

Điện thoại

Email

Mã số thuế

Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin
Nhân viên hỗ trợ của chúng tôi sẽ liên hệ lại
Trong 1 giờ làm việc
×